CINERATO THE OSCARS 2018

Vào tối ngày 06.12.2018 vừa qua, Nami Media vinh hạnh được đồng hành cùng Trường Erato trong vai trò nhà cung cấp và vận hành hệ thống âm thanh cho Buổi hoà nhạc "Cinerato Concert 2018 - The Oscars" tại...