Hạ Huyền 2 Giang Trang

https://www.youtube.com/watch?v=scFKnmcPxPM Nami Media chuyên tư vấn, xây dựng kịch bản và tổ chức chương trình sự kiện. Thiết kế, thi công sân khấu, cung cấp âm thanh- ánh sáng, MC, nhóm nhảy chuyên...